Kakyop, Sara kag Bwas

          Kini ang mga nabuhat sa karon nga administrasyon ubos sa pagdumala ni Mayor Arthur E. Despi. Naglakip kini sa inprastaktura, edukasyon, panglawas, pag-atiman sa kabataan, panginabuhian sa katawhan ug uban pa.      

           SARA – Karon daghan na usab ang gisugdan nga mga programa ug mga proyekto ang administrasyon nga siguradong matagamt aman sa umaabot nga henerasyon.

           Daghan nag nahimo pero mas daghan pag mahimo pinaagi sa pagtinabangay ug pagsuporta alang mas nindot pa nga dagat sa oportunidad sa umaabot. Inyong mabati ang dugang himoong mga programa sa mayor sa iyang mensahe atol sa Bantayan Day niadtong June 30, 2023 nga mao ang atong BWAS.

#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆
#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆𝒔
#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑩𝒂𝒏𝒕𝒂𝒚𝒂𝒏