CATCH TO CULTURE

Catch to Culture Program sa Lungsod alang sa mga mananagat

Usa sa maanindot nga programa ni Mayor Arthur E. Despi mao ang catch to culture program pinaagi sa pagbutang og mga fish cage sa kadagatan sa Bantayan.
Ang asosasyon sa mga mananagat maoy gisangunan sa pagdumala sa mga fish cage aron makadugang kini sa ilang kinitaan aron duna silay igong kwarta para sa pagkaon ug para paeskwela sa ilang mga anak.
Kini nga livelihood program sa mga mananagat tipik ug kabahin sa food security program sa Lungsod sa Bantayan alang sa tanang katawhan.

#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆
#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆𝒔
#𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝑩𝒂𝒏𝒕𝒂𝒚𝒂𝒏